Idéverkstan
Idéverkstan är basen för verksamheten i Lysande Elektronik. Den består av att hitta på idéer till nya produktkoncept eller nya affärsidéer och utvärdera dem för att sedan utveckla dem vidare till nya företag, produkter eller patent.

Produktutveckling
Lysande Elektronik utför ibland hela utvecklingsprojekt på beställning. Då tar jag rollen som projektledare och sätter ihop ett projektteam av underkonsulter och legotillverkare, på samma sätt som jag driver min egen produktutveckling. Till kunden levereras en färdig och verifierad produkt inklusive den källkod och dokumentation som vi kommit överens om, oftast till ett förbestämt fast pris.

Granskningar
En typ av uppdrag som passar mig bra är att delta i granskningar. Jag kan erbjuda:
• En oberoende granskare som inte själv varit med i projektet, och som kan se granskningsobjektet med nya ögon
• Bred teknisk kompetens som omfattar både FPGA, programvara och elektronik
• En extern granskare som inte belastar projektets egna personalresurser
• Van och säker hantering av konfidentiell information
• En granskare som är noggrann, flitig och prestigelös, som har lätt för att sätta sig in i nya saker och som inte är rädd för att ifrågasätta.

Läs mer om granskningar under fliken Granskningar.
Konstruktion
Lysande Elektronik kan även erbjuda rena konstruktionsjobb, antingen hos kund eller hemma på kontoret. En del konstruktionsuppdrag kan jag göra själv, och till jobb som jag inte kan göra själv brukar jag kunna ta hjälp av eller förmedla kontakt med någon ur mitt nätverk av underkonsulter. Jag har ett eget lab på kontoret med verktyg och utrustning för digital konstruktion och programvaruutveckling.

Den utrustning jag har tillgång till på kontoret är bland annat:

• Elektroniklab med ett grundläggande ESD-skydd samt det vanligaste när det gäller verktyg och material
• Xilinx utvecklingsmiljö för FPGA:er
• CAD-verktyg för kretskort (schema, layout och simulering samt autoplace och autoroute)
• IAR utvecklingsmiljö för ARM7
• HI-TECH PICC-18 och Microchip utvecklingsmiljö för PIC18
• Diverse administrativa programvaruverktyg, tex Adobe Creative Suite och FrameMaker

Via mitt breda kontaktnät har jag också möjlighet att låna eller hyra instrument och verktyg som jag saknar.