Lysande Elektronik är ett enmansföretag och jag som driver det heter Jan Printzell (fd Johansson). Jag startade Lysande Elektronik i juni 2004 och arbetar i företaget på heltid sedan 1 november samma år.
Jag tog examen som Civilingenjör i Datorteknik på Chalmers 1998. Därefter arbetade jag i 6 år på Ericsson Microwave Systems AB i Mölndal, tills jag slutade i oktober 2004 för att kunna ägna mig åt mitt eget företag på heltid.
På Ericsson arbetade jag med datorplattformar för radarsignalbehandling och andra inbyggda realtidssystem, mestadels för flygande tillämpningar (tex JAS). Jag har haft flera olika arbetsuppgifter på Ericsson, men huvuddelen av tiden har jag fungerat som teknisk koordinator i utvecklingsprojekt. Dessa projekt kännetecknades av nyutveckling inom flera olika konstruktionsdicipliner samtidigt, huvudsakligen FPGA-utveckling, men ofta även kretskortskonstruktion och programmering av drivrutiner och realtidsapplikation i samma projekt, samt integration av dessa egenutvecklade delar med inköpt realtidsOS och COTS maskinvara.
Min roll i sådana projekt har i början varit att leda konstruktionsarbetet på systemnivå, vilket bland annat inneburit kravhantering, kravnedbrytning, specificering av gränssnitt, val av inköpta produkter mm. Längre fram i projektet har rollen mer varit att samordna arbetet med detaljkonstruktion och att se till att inga tekniska problem faller mellan stolarna, att kommunikationen mellan olika arbetslag i projektet fungerar effektivt och att alla projektrisker tas omhand i tid. I större projekt har detta varit ett heltidsjobb, i mindre projekt har jag kunnat arbeta med annat parallellt, bland annat:

• FPGA-konstruktion
• Utveckling av testbänkar och simuleringsmiljöer för FPGA:er
• Kretskortskonstruktion
• C-programmering
• Scriptprogrammering
• Projektledning
• Kostnadsskattningar och offerter
• Utveckling av arbetsprocess för systemutveckling
• CM-frågor
• Verktygsstöd för kravhanteringsverktyg
• Presentationer och internutbildningar
• Forskningssamarbete med högskola
• Exjobbshandledning

Min största styrka ligger i min bredd - jag behärskar många tekniska områden tillräckligt väl för att kunna ha en god kommunikation med de konstruktörer som arbetar inom respektive område och förstå de problem och möjligheter som naturligt uppkommer under projektets gång. Detta är en värdefull egenskap när prioriteringar måste göras i projektet, och när konflikter uppstår rörande projektplaneringen eller tekniska lösningar.
Namnet “Lysande Elektronik” kommer sig av att jag vid sidan av studierna på Chalmers och arbetet på Ericsson även sysslat med scenbelysning under flera år, och avsikten när jag startade företaget var att utveckla elektronikprodukter främst avsedda för ljusbranschen. Den delen av verksamheten har lyfts ut i ett separat bolag, och Lysande Elektronik är numera ett renodlat konsultbolag.