Verksamheten drivs som ett enmansbolag, men det innebär inte alls att jag är ensam i företaget!
Runt Lysande Elektronik finns ett brett kontaktnät av företag och specialister med hög kompetens inom sina respektive områden, som jag anlitar flitigt i alla steg av produktutvecklingen. Om ni anlitar Lysande Elektronik för ett konsultuppdrag drar även ni nytta av mitt nätverk och kan få exakt den hjälp som behövs, och precis lagom mycket av den.

Genom nätverket har jag tillgång till specialkompetenser bland annat inom följande områden:
• FPGA-utveckling
• ASIC-utveckling
• System-on-Chip
• Simuleringsmiljöer för digitala system
• Kretskortskonstruktion (Schema, layout, produktionsanpassning)
• Signalintegritetsanalys
• Kraftelektronik
• Analog videoteknik
• Analog kretselektronik
• Reglersystem
• EMC
• Magnetfält
• Starkström
• Signalbehandling
• Elektrisk mätteknik

Nätverket är under ständig utbyggnad, här är några specialkompetenser som jag söker just nu:
• Bluetooth
• Embedded Linux